Water2012 Vannsymposium har vært arrangert to ganger i Oslo – se her de vakre bildene og spennende foredrag fra “Water 2012” og foredrag fra Vannsymposiet 2011. Noen filmklips fra 2012 er lagt ut på på Youtube ved BALDRON TV . Lauterwasser_W1 dansende-vann           BALDRON har vært initiativtaker til oppropet Redd Vannet og støtter aktivt Vannbevegelsen for Vann som Felles Gode. Som eneste aktør i Norge tilbyr BALDRON Helseforhandleren  et bredt spekter av vannrensere, vannbehandlere og energetiske metoder for vitalisering av verdens viktigste råvare. Hos oss får du ikke noe lettvint svar a la “kjøp denne, den løser alt”. Vi vil vise respekt for vannet og all den fantastiske forskningen som er blit gjort de site årene. Derfor viser vi fordeler og ulemper med alle ulike teknologier, og tilbyr spissproduktene på markedet. Og enda noe unikt: vi sitter på verdens første kvalitative måleraporter for vannvitalisering, utført av det rennomerte Institutt for strømningsforskning i Tyskland, ledende for kvalitativ vannforskning helt siden Theodor Schwenks banebrytende “Sensitiv Kaos” i 60tallet. Badekar-335x222px Dusj-805px Når det gjelder produkter så finner du alt i vår nettbutikk, fra filtersystemer via vannionisering til de kjente vannkaraflene og andre metoder for vannvitalisering. Til syvende og sist er vi spesialister på vitaldusj og ikke minst badeterapi og tilbyr apparatene for oljedispersjon samt spesiallagete etersike oljer for dyp regenerasjon og velvære.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Water Symposium has been held twice in Oslo – see here the beautiful pictures and interesting lectures from “Water 2012” and lectures from Water Symposium 2011. Some film clips from 2012 are posted on Youtube by BALDRON TV. Lauterwasser_W1 dancing water BALDRON has been the initiator of the petition Redd water and actively supports Water Movement for Water Common Good. As the only player in Norway offers BALDRON Helseforhandleren a wide range of water purifiers, water processors and energetic methods vitalization of the world’s most important commodity. With us you get no easy answers a la “buy this, it solves everything.” We will show respect for the water and all the amazing research that is done blit the site years. Therefore we show the pros and cons of all different technologies and offers tip products on the market. And yet something unique: we are sitting on the world’s first qualitative måleraporter water vitalization, conducted by the Department of rennomerte flow research in Germany, leading to qualitative water research since Schwenk pioneering “Sensitive Chaos” in 60ths. Bath-335x222px shower 805px Regarding products so you can find everything in our store, from filter systems via Water ionization to the known vannkaraflene and other methods of water vitalization. Ultimately we are specialists in vital shower and not least bathe therapy offers devices for oil dispersion and spesiallagete etersike oils for deep regeneration and wellbeing.