Nå er boka om 5G her!

posted in: Forside, Nettbutikk 0

Einar Flydal og Else Nordhagens bok:  «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag) analyserer strålevernet i Norge og Norden utfra fire hovedperspektiver:

  • biofysikken, som viser at dagens strålevern slett ikke verner helse og miljø, men fremmer sykelighet og miljøskader

  • medisinsk forskning, som gir overveldende bevis på at dagens eksponering for mikrobølger skaper en vesentlig del av dagens sykelighet og at 5G-teknologiene vil forverre skadevirkningene

  • de svindelaktige prosessene som ligger bak den «kunnskapsstatus» som strålevernet arbeider utfra

  • jussen, som viser at 5G-utbygging strider mot sentrale lover og traktater for menneskeretter og miljøvern

Dette er en bok som er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Den gir dokumentasjon som er forståelig også for den som ikke er fagutdannet på feltet og kan – og bør – danne grunnlag for juridiske og helse- og miljøpolitiske framstøt i tida framover.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *