KIROFONETIKK   – En terapiform som benytter språklydenes og berøringens helbredende kraft.-      

Cathrine Sverre

KIROFONETIKK

En terapiform som anvender språklydenes og berøringens helbredende kraft.

Kirofonetikken ble utviklet av dr. phil. Alfred Baur (helsepedagog og logoped) og hans kone dr.med. Ilse Baur utifra Rudolf Steiners antroposofisk – medisinske menneskekunnskap. De ledet i mange år en taleterapeutisk klinikk i Linz , Østerrike, der de bl.a. behandlet   pasienter ved et nevrologisk–psykiatrisk sykehus. I 1972 arbeidet Baur med en tre-årig gutt som ikke kunne snakke og heller ikke uttalte en eneste lyd, skjønt han hørte godt og forstod det som ble sagt til ham. Ved å stryke språklydens luftstrøm som et formbilde på barnets rygg, samtidig med at den ble uttalt, ga Baur gutten mulighet til å oppleve språket ikke bare gjennom høresansen og språksansen, men også ved hjelp av berøringssansen. Etter noen få uker begynte han å snakke og hele hans adferd ble gladere. I tråd med lignende utfordringer som Baur møtte hos andre barn, og etterhvert problemstillinger innenfor helsepedagogikken, ble terapien utviklet videre. I boken «Lautelehre und Logoswirken» (eng. oversettelse «Healing Sounds : Fundamentals of Chirophonetics») redegjør Baur for kirofonetikkens grunnlag og virkemåte basert på studier i antroposofi og filologi og utviklet gjennom mange års forskning.

 

Navnet kirofonetikk kommer fra gresk : cheir – hånd og phone – stemme, lyd, tone. Nøkkelen til behandlingsmetoden ligger i forståelsen av menneskets taleorganer som en forvandling av hele mennesket. Hver gang vi uttaler en språklyd skapes en karakteristisk luftstrøm ved at taleorganene former hindringer og åpninger. I kirofonetikken overføres formen av den enkelte luftstrøm som strøk på rygg, evt. armer og ben, i samsvar med metamorfosens lovmessigheter. Elementer knyttet til rytme, symmetri og dypere kvalitative prinsipper inngår også i behandlingsmetoden.

 

Under en behandling ligger pasienten vanligvis på benk og kjenner det lette strøket av terapeutens hender og hører samtidig språklyden som uttales. Dermed tiltales både berøringssansen, høresansen og språksansen. Skjønt pasienten ligger i ro og tilsynelatende nyter behandlingen passivt, er oppmerksomheten rettet mot å høre lyden og «lese» formen – derved anspores til en indre aktivitet som ligger til grunn for den helbredende virkning. Ettersom hver språklyd har sin karakteristiske kvalitet (varmende, kjølende, vekkende, beroligende, formende eller strømmende osv.) har det vist seg at virkningsområdet for kirofonetikk går langt utover det rent språkterapeutiske. Den kan virke harmoniserende ved organiske og psykosomatiske sykdommer og som en hjelp i sjelelige krisesituasjoner, i eldrepleie , ved epilepsi, autisme og ulike utviklingsforstyrrelser innenfor helspedagogikken, samt i vanlig pedagogisk sammenheng ved lese- og skrivevansker samt konsentrasjonsvansker.

chirophonetik

 

For avtale eller nærmere informasjon er du velkommen til å ta kontakt med                                                     Cathrine Sverre : mobil 92 48 64 46 , e-post : casverre@frisurf.no Behandlingen skjer også i samarbeid og etter forordning fra lege og andre terapeuter.