Fargespekter

Sollyset regulerer de aller fleste biologiske prosesser på jorda. Også menneskets biologiske rytmer følger døgnet og sollyset. Det sartrosa lyset i morgendemringen, de sterke hvit-blå lyset midt på dagen og det gyldne solnedgangslyset styrer dannelsen av D-Vitamin, hormonproduksjon og stoffskifteprosesser. Særlig viktig er dannelsen av Melatonin for søvnkvaliteten, en prosess som er følsomt regulert av lyset.

Dagslyslamper er et kjent middel mot vinterdepresjon. Farget lys har en enda sterkere og mer dyptgripende virkning, som aktiverende, beroligende eller harminiserende på sirkulasjon, hormonproduksjon og indre organer. Likedan er det viktig for hjernen og nervesystemet at vi får tilstrekkelig lys, det speiles i språket når vi sier at vi “fikk en lys idè”. Øynene er det mest lysømfindlige organet, men vi tar også opp lys via huden.

Det finnes mange ulike former for lysbehandling. Noen virker via øynene, andre virker via huden. Også ved fargesetting av klær og omgivelser virker vi på dette fine biologiske systemet. Vi kan forsterke virkningen ved bruk av fargete briller eller farget lys.

Photonwave

PHOTONWAVE:

BALDRON benytter flere av disse metodene. Særlig virkningsfull er behandling med farget lys via øynene ved hjelp av en Photonwave. Via den optiske nerven går lysinntrykkene fra pulserende farget lys til hjernen. En behandling tar 8-15 minutter, og en behandlingssekvens er gjerne rundt 10 timer med en til to timer pr. uke. Allerede etter en behandling vil mange kjenne virkningen, men svært vanlig er en tydelig virkning etter 2-3 behandlinger.

VFT

Vi tester også synsfeltet med en “Vision Field Test”;

dette er ikke en synstest i vanlig forstand, men en test utviklet av ortometrister og leger for å sjekke synsfelt også på mentalt og emosjonelt plan via oppfattelsen av farger.

Lysbehandling kan benyttes ved problemer på alle nivåer; fysisk, emosjonelt og mentalt. Det er vanlig å starte med en generell detoxbehandling, deretter mer spesifikt i retning av f.eks. allergier, candida, infeksjoner, smerter, ADD/ADHD,

Det finnes også en spesiell lampe til bruk for dyslektikere, med grønt, polarisert, linjært lys. Den letter lesingen, og har i forsøk også vist varig positiv effekt.

VISION  FIELD TEST: Her en artikkel av pioneren Leona Vermeire etter et seminar i Norge:

Norge, Oslo, februar 2006
Functional Visual Field, fargefelt og den fysiologiske blind flekk.
Et resymé av artikler tidsskrifter av syntonic lysbehandling presentert av Leona Vermeire, Belgia
Et funksjonelt felt er det perifere feltet der vi kan reagere på en gitt tilført stimulans.
Et absolutt synsfelt angår øyets evne til å svare på en stimulus, og sende denne informasjonen til hjernen.
Dette viser det tilgjengelige nivået av visuell behandling, den mengden av potensiell informasjon som kan behandles fra retina til hjernen.Tradisjonelt har Syntonics testing blitt gjort med forskjellige modeller av Campimetere, nå har vi det som en datastyrt modell.
Felt blir målt 1) før behandling, 2) etter 6 lette sesjoner for å måle fremdrift, 3) ved slutten av behandlingen.
Til slutt etter 3 til 6 måneder
Feltrestriksjoner er lette å  forbedre med lysbehandling og denne økningen i nyttiggjøring av visuell informasjon, økt selvfølelse, effektivitet i læring og leseferdigheter, gir personen et endret liv.
Hvordan vi går fram:
Feltet plottes inn ved å bevege en farget prikk mot sentrum, mens øyet festes ved det flimrende, midtpunktet (flimring gjør konsentrasjonen lettere).
Klienten forteller deg fargen på prikken så snart den oppfattets som en “farge” når den kommer inn fra tilfeldige horisontale, vertikale eller skrå meridianer.
Det hvite feltet skal være det største, normalt opp til 30 grader
Blått felt  forventes å være 25 °
Rødt 20 °
Grønt 15 °Når disse feltene er spesielt små, er det mistanke om en fysiologisk eller funksjonell problematikk.
Fargefeltanomalier som rapportert av kliniske forskere i løpet av de siste 100 årene, representerer en rekke systemiske problemer som endogen og eksogen toxemias, (infeksjoner) hjerte-problemer, eller metabolsk / endokrin ubalanse.Årsaker til feltrestriksjoner
Små funksjonelle felt anses klassisk å være forårsaket av anatomiske defekter i netthinnen, syns gangsti eller cortex.
Men de kan også skyldes tretthet, følelsesmessig nød, høy feber, ørebetennelse, høye nivåer av giftige tungmetaller (forårsaket av vaksiner eller amalgamfyllinger) eller hevelse rundt synsnerven.

Forskning i USA (Liberman- Kaplan), i Storbritannia (Shayler) siden 1927 (Brombach), bekrefter at så mange som 20% av skolebarn har felt på mindre enn 15 ° diameter. Noen barn mister alt bortsett fra det sentrale 1 eller 2 ° av synsfeltet.
Generelt har vi funnet ut at trange visuelle felt er knyttet til mangelfulle funksjonelle, visuelle evner og generelle lærevansker.
Strabismics og amblyopes har ofte redusert felt i ett eller begge øyne.
Vi antar også at det innsnevrede felt kan være relatert til binokulær ustabilitet, da det er vanskelig å opprettholde fusjons hvis felt er mindre enn 10 ° i diameter.
Noen ganger er den blinde flekken to eller tre ganger normal størrelse.
Synsfelt-tester vil være av enorm hjelp for å oppdage disse barna som gjerne er både flinke og kloke, men deres lys er skjult!

Lysterapi har vist seg å være den raskeste ikke-invasive terapi som eksisterer, så la oss fortsette arbeidet og spre lyset!