Green Living; BALDRON på Visjon Expo

Visjon Expo (“Alternativmessen”) 2015

 Dynamikk_gutt_liten_6112052382_778a0bca81_o (1)

 

Fokustema

Grønn livsstil og økologi

Tips fra oss i utstillerfelleskapet i sentralområdet: Fokustema

«GREEN LIVING»

OG BÆREKRAFTIG LIVSSTIL

 

«Ved årets messe fylles midtområdet i utstillersalen med aktører som jobber med ulike veier til et mer økologisk samfunn – og en grønnere livsstil.»
Vi i Baldron har hatt gleden av å koordinere en rekke stands og foredrag rundt årets fokustema, sammen med våre bærekraftige venner i andre foreninger. Besøk gjerne vårt utstiller-fellesskap helt i sentrum av messen! Foredragene nede er varmt anbefalt. Det er flotte, engasjerte folk alle sammen, med fokus på fremtiden!

 

Last ned denne oversikten som PDF

Se hele messeprogrammet her

 

Stand plassering:

Fordelt på to (nabo-) områder:

426 NØF Norsk Økosamfunn forening okosamfunn.no

428 Nordic Light Association (hjørne) nordic-light-association.org (til dels sammen med lyskinesiologi.no)

525 Norsk Byggbiologi Forening (hjørne) byggbiologi.org

526 Jordsamvirket freearth.org

527 BALDRON (hjørne) baldron.org

527 En bedre verden

 

623 Permakulturforening  permakultur.no

528 & 625 BeeDynamic, Bia-logos (hjørne)  beedynamic.no

 

Foredag, ordnet etter tidspunkt

 

Fredag kl 13, Rom 7: Bonden og nomaden: Med hjerte for jorda! (Marianne Kleimann Sevåg, Jordsamvirket)

Fredag kl 13, Rom 8, Permakultur kan redde verden (Eivind Bjørkavåg, Permakultur Forening)

Fredag kl 15, Rom 9: Lys til helbredelse (Nordic Light Association)

Fredag kl 15, Rom 10: Permakultur kan redde verden (Eivind Bjørkavåg, Permakultur Forening)

Fredag kl 17, Rom 8: Living Light (Nordic Light Association)

Fredag kl 18, Rom 7, Biophoton Realignment Mirrors (Ingelin Vestly & NN, Nordic Light Association)

Fredag kl 18, Rom 5: Free Energy er her! (Ronny Korsberg, Ki-Tech; innledning: Raphael Kleimann, Baldron)

 

Lørdag kl 12, Rom 15: Er du høysensitiv? (Raphael Kleimann, Baldron Ideell Forening)

Lørdag kl 12, Rom 16: Mineralmangel i jord (Hans Jakob Peters, Permakultur Forening)

Lørdag kl 16, Rom 13: Sacred Landscape (Marianne Kleimann-Sevåg, Baldron Ideell Forening)

Lørdag kl 16, Rom 14: En ny kultur med permakultur (Arild Ydersbond, Permakultur Forening)

Lørdag kl 17, Rom 10: Vår tids barn (Marianne Kleimann-Sevåg, Baldron Ideell Forening)

Lørdag kl 17, Rom 11: En bedre verden (Dag Bringsvor, En Bedre Verden)

Lørdag kl 18, Rom 6: Mindfulness 2.0 (Raphael Kleimann, Baldron Ideell Forening)

Lørdag kl 18, Rom 7: Detox på ordentlig (Ingelin Vestly & NN, Baldron Ideell Forening)

 

Søndag kl 12, Rom 12: Økosamfunn og gården (Marianne Westby, Norsk Økosamfunns Forening)

Søndag kl 12, Rom 13: Bee Dynamic: Bienes budskap (Ingelin Vestly, BeeDynamic & Bi-a-logos)

Søndag kl 15, rom 17: Jordens gleder og Nordenga økologiske kursgård (Norsk Økosamfunn forening v/Laila Norbø Jensen)

Søndag kl 16, Rom 10: Huset som helseoase (Norsk Byggbiologi Forening)

Søndag kl 17, Rom 7*: Grønne hus = sunne hus? (Norsk Byggbiologi Forening)

Søndag kl 17, rom 6*: Mobilstråling og jordstråling – hva kan vi gjøre? (Raphael Kleimann, BALDRON)

*ved en feiltakelse har arrangøren lagt disse to foredragene på samme tidspunkt. Vi vil evt. slå dem sammen til et foredrag – men differensiert etter publikums interesser.

 

Foredag, ordnet etter foreninger som står bak

Jordsamvirket

 

 1. BONDEN OG NOMADEN: MED HJERTE FOR JORDA!

Bonden og nomaden – to motsatte holdninger er i ferd med å forenes i vår tid – og det får konkret uttrykk i nye, spennende initiativ i Europa, med et nettverk av gårder og fellesskap, med nye mobile prosjekter og utdanninger, der mennesker og dyr, synlige og usynlige vesener arbeider sammen. Marianne Kleimann Sevåg, initiativtaker til Jordsamvirket og Svartjordfondet.  Freearth.org

Fredag kl 13, Rom 7

Nordic Light Association

 

 1. LYS TIL HELBREDELSE – OG DET INDRE LYSET.

Visste du at farget lysterapi kan være en av de mest effektive metodene for avgiftning? At det brukes med stort hell for avvenning av røyking og rus, for behandling av angst og depresjon mm? Hvorfor påvirkes vi så sterkt av lyset? Finnes det et «indre lys»? Og hvordan kan vi kompensere for «lysforurensning» og dårlig belysning som vi i økene grad utsettes for fra LED, energisparpærer og dataskjermer? Hva er egentlig biofotoner – det levende lyset i våre celler?

Marianne Kleimann Sevåg; Lys- og fargeterapeut og medgründer av Nordic Light Association, den nordiske grenen av ILA (International Light Association). Nordic-light-association.org

Fredag kl 15, Rom 9

 

 1. LIVING LIGHT. Lys er liv. Det er broen mellom vår indre bevissthet og ånden i naturen. Samtidig er vi i liten grad vant til å (er)kjenne hvor mye vi påvirkes av dårlig, kunstig lys. Vi skal vise deg hvordan du kan unngå lysforurensning og skape levende lys hjemme og på arbeidsplassen: lys som er godt for din helse og din indre utvikling. Av temaene: lyset i cellene, biofotoner, lys og helse, LED som miljølys?

Marianne Kleimann Sevåg; lys- og fargeterapeut og medgründer av bl.a. Baldron og nordic-light-association.org

Fredag kl 17, Rom 8

 

 1. BIOPHOTON REALIGNMENT MIRRORS; EN GAME CHANGER. FOREDRAG OG DEMO. En sjelden gang skjer det et virkelig gjennombrudd. Det er tilfelle i denne nye metoden i arbeidet med biofotoner.  Metoden er på kort tid tatt opp av en rekke ledende terapeuter verden over og har fått plass som et av hovedbidragene på Europas største og mest seriøse helsekonferanse i Tyskland dette året. Ingelin Vestly, homeopat og Klinghardt-terapeut m.fl. lyskinesiologi.no

Fredag kl 18, Rom 7

 

BALDRON Ideell Forening

 

 1. ER DU HØYSENSITIV? Stadig flere opplever at de er følsomme – for ytre påvirkninger, for sosiale og følelsesmessige situasjoner, for mat og kjemiske stoffer og stråling. Blir menneskene mer følsomme? Hva er det som skjer, og hvordan kan vi håndtere det? Raphael Kleimann; enhetsterapeut, meditasjonsforsker med en en mastergrad i temaet og medgründer av Foreningen Baldron. baldron.org

Lørdag kl 12, Rom 15

 1. SACRED LANDSCAPE, NATURÅNDER OG EARTH-HEALING; SAMARBEID MED DE USYNLIGE. Marianne Kleimann Sevåg, oversetter av bøker om elementarvesener, aktiv i arbeid og kurs rundt temaet. baldron.org

Lørdag kl 16, Rom 13

 1. VÅR TIDS BARN; HVEM ER DE – HVA VIL DE –HVA TRENGER DE? – 10 RÅD TIL FORELDRE OG PEDAGOGER. Hvordan møte behovene hos barn i vår tid og samtidig ta vare på oss selv? Foredragsholderen Marianne Kleimann Sevåg har over 30 års fartstid som spirituelt orientert lærer i Steinerskole, offentlig skole, høyskoler og barnehage, samt kurser og seminarer. org

Lørdag kl 17, Rom 10

 1. MINDFULNESS 2.0 – FRA ENERGI TIL VESEN.

Kjærlig tilstedeværelse i nuet er buddhismens gave til oss travle vest-mennesker. Nyeste meditasjonsforskning viser en spennende utvikling ut fra vår egen kulturelle arv. Bevisstheten vokser fra energi til vesen, fra «det» til «du». Her presenterer vi samtidig en kursrekke og en utdanning i spirituell psykologi med noen av Europas fremste meditasjonsforskere, med oppstart i 2016.

Raphael Kleimann, meditasjonsforsker og medgründer av Foreningen Baldron. baldron.org

Lørdag kl 18, Rom 6

 1. DETOX PÅ ORDENTLIG (TIL TROSS FOR «VITAMINFORBUDET»).

En ting er et kosthold som hjelper kroppen å bli kvitt slaggstoffene som hoper seg opp – en annen ting er målrettet å få ut miljøgifter og parasitter som ligger skjult dypt nede i vevet. Ingelin Vestly behandler og underviser i den prisbelønnete Klinghardt metoden (kåret til «Verdens beste lege for integrert medisin»). I Ås og i Baldron-klinikken tar hun imot klienter fra inn- og utland, som oftest med kroniske plager som ME, borreliose m.m. Her trengs det spesialkompetanse og en nøye tilmålt, individuell avgiftningsstrategi. Ingelin vil vise testmetoden som har vist seg å være verdens mest presise; hun vil gi eksempler og praksistips til å ta med hjem. Klinghardt.no

Lørdag kl 18, Rom 7

 1. MOBILSTRÅLING OG JORDSTRÅLING – HVA KAN VI GJØRE?Lider du av El-allergi eller er du bekymret for hva barna dine utsettes for? Her får du en gjennomgang av praktiske tiltak, basert på forskning og egen erfaring: (fysisk) skjerming og (energetisk- spirituell) forvandling og harmonisering av elektromagnetisk stråling; stoffer, apparater og indre teknikker. Raphael Kleimann m.fl., Foreningen Baldron. Byggbiologi.org

Søndag kl 17, Rom 6

 

 

Fri energi – en ny, grønn energi-teknologi

 

 1. FREE ENERGY ER HER! NY GRØNN TEKNOLOGI KLARGJØRES FOR MARKEDET. Det ryktes om gjennombrudd i fri energi; Hva er illusjon og hva er virkelighet? Ronny Korsberg er en internasjonal kapasitet og nøkkelperson i et europeisk nettverk av alternative forskere. I disse dager settes det opp flere anlegg rundt i Europa og også i Norge. Han vil fortelle om sine reiser for å evaluere prosjekter og vise videoer av løsninger, både konvensjonelle og mer eksotiske. Den grønne fremtiden er mye nærmere enn mange tror – og du kan bli del av den! Ved Ronny Korsberg, innledning ved raphael Kleimann, Baldron, ki-tech.no

Fredag kl 18, Rom 5

 NØF – Norsk Økosamfunns Forening

 

 1. ØKOSAMFUNN OG GÅRDEN SOM UTDANNINGSARENA. Gården er det ideelle sted for utdanning og utvikling. Om prosjekter og muligheter som finnes og tanker om videreutvikling av dette. Marianne Westby (mfl.)W. er landbruksøkonom med bred erfaring som rådgiver for landbruksrelaterte virksomheter. Nå medarbeider hun i Studieforbundet Solidaritet. okosamfunn.no

Søndag kl 12, Rom 12

 

 1. JORDENS GLEDER OG NORDENGA ØKOLOGISKE KURSGÅRD!

Ved Laila Nordbø Jenssen. Nordenga økologisk kursgård bruker gårdens ressurser til å demonstrere løsninger for bærekraftig jordbruk og levesett, basert på både nye innovative løsninger og gamle tradisjoner. Produksjon av ren mat skal kombineres med kurs i hvordan lokale råvarer kan bli til lekre og smakfulle retter. I tillegg skal løsninger for fornybar energi, og lokal behandling og bruk av ressurser i husdyrgjødsel og avløp demonstreres. Laila Nordbø Jenssen forteller mer om visjonen for gården og foretaket Jordens gleder.

Søndag kl 15, Rom 17

 

Beedynamic og Bi-a-logos

 

 • BEE-DYNAMIC: BIENES BUDSKAP. Biedøden er først og fremst et budskap til menneskene. Birøkteren, dyretolken og miljømedisineren Ingelin Vestly vil formidle hva biene har å si til oss. Hun har startet «Bee Dynamic» utdanningen i Norge. Nå inviterer hun til et dypdykk i birøkt og bie-aktivisme som en spirituell vei. «The Scared Path of Beekeeping» Mer info: beedynamic.no

Søndag kl 12, Rom 13

Norsk Byggbiologi Forening

 

 1. HUSET SOM HELSEOASE. Hva er et sunt hus – for mennesker og miljø? En presentasjon av de grunnleggende prinsippene og gode råd for bedre løsninger. Foredrag med initiativtakerne til den norske foreningen for byggbiologi.

Norsk Byggbiolgi Forening er den norske grenen av den store internasjonale bevegelsen «Building Biology” – den globale pioneren for miljøhus og sunne arbeidsplasser siden 1970. Her er det samlet en omfattende, utprøvet fagkompetanse rundt naturlige byggematerialer, inneklima, stråling og helse etc. Vil den finne veien inn til norske myndigheter slik at den nåværende bølgen av «passivhus» og «klimavennlig bygg» virkelig kan komme menneskene og naturen til gode? Byggbiologi.org

Søndag kl 16, Rom 10

 

 1. MOBILSTRÅLING OG JORDSTRÅLING – HVA KAN VI GJØRE?Lider du av El-allergi eller er du bekymret for hva barna dine utsettes for? Her får du en gjennomgang av praktiske tiltak, basert på forskning og egen erfaring: (fysisk) skjerming og (energetisk- spirituell) forvandling og harmonisering av elektromagnetisk stråling; stoffer, apparater og indre teknikker. Raphael Kleimann m.fl., Foreningen Baldron. Byggbiologi.org

 

 

 1. GRØNNE HUS = SUNNE HUS? Det går en grønn bølge over Norge … men bør vi være våkne for det som er ekte bærekraft? Av temaene: Byggbiologi – en internasjonal ”gullstandard” for grønne, sunne hus; solkraft og vindkraft – er de alltid gode?; lysforurensning og ”energisparefella”, smartmeters og trådløs teknologi. Byggbiologi.org

Søndag kl 16, Rom 7

Norsk Permakultur Forening

 

 1. PERMAKULTUR KAN REDDE VERDEN. Et løsningsorientert foredrag som tar for seg problemene vi står overfor og hvordan vi kan løse dem. Med permakultur kan vi dekke alle våre behov på en måte som er bra for naturen.

Eivind Bjørkavåg, en permakulturlærer som har sett eksempler på bærekraftig livsstil i mange ulike klimasoner verden over, og har tillit til at vi har alt som kreves for å skape et realistisk alternativ til forbrukersamfunnet som ødelegger jordkloden.

Fredag kl 15, Rom 13

 

 1. 30 PERMAKULTURTEKNIKKER PÅ 45 MINUTTER. Spenn setebeltene og bli presentert for et utvalg av de mange permakulturteknikkene vi kan benytte oss av. Permakultur er et designsystem for bærekraftig livsstil som kan dekke alle menneskehetens behov på en måte som bidrar positivt for naturen. Få inspirasjon til å bli med på den grønne bølgen!

Eivind Bjørkavåg, en permakulturlærer som har sett eksempler på bærekraftig livsstil i mange ulike klimasoner verden over, og har tillit til at vi har alt som kreves for å skape et realistisk alternativ til forbrukersamfunnet som ødelegger jordkloden.

Fredag kl 15, Rom 10

 

 • MINERALMANGEL I JORD OG MAT. EKSEMPLER PÅ GODE TILTAK.

Mineralmangel, spesielt på sporstoffer, er et økende problem i jord og mat. Hvordan kan vi gjenopprette en god og rikholdig mineralbalanse i jordsmonnet? Praktiske løsninger, med bakgrunn i erfaringer som er blitt gjort i en rekke land.

Hans Jacob Peters har bakgrunn fra miljøbevegelse og økologisk landbruk og har gjennom flere år interessert seg for mineralenes betydning for livet på jorda.

Lørdag kl 12, Rom 16

 

 1. EN NY KULTUR MED PERMAKULTUR.

I en verden med økende økologisk bevissthet og fokus på bærekraft, får stadig flere øynene opp for permakultur.  Foredraget vil vise hvordan permakultur er et holistisk designsystem som kan brukes til å skape livskraftige miljøer for både mennesker, dyr og planter. Det vil bli gitt en introduksjon til permakulturens historie, verdier, metoder og ikke minst vil det presenteres eksempler på hvordan permakultur bidrar til kulturfornyelse i verden i dag. Foredragsholder Arild Ydersbond er medlem av Norsk Permakulturforening og arbeider med permakulturprosjekter i inn- og utland.

Lørdag kl 16, Rom 14

En bedre verden

 

 1. EN BEDRE VERDEN – MED FOKUS PÅ VERDIGHET. I foredraget presenteres organisasjonen EN BEDRE VERDEN. Initiativtakeren Dag Bringsvor vil belyse definisjonen på galskap og dagens paradokser bl.a. innen helse og hus, satt opp mot verdighetsperspektivet.

Dag Bringsvor har hele livet søkt å realisere drømmen om å kunne bidra til positive endringer. Det er først nå i høst organisasjonen har blitt en realitet etter 2 års forarbeid.

Lørdag kl 17, Rom 11

 

 

Extratipp fra hovedprogrammet

LØRDAG 7. NOVEMBER KL 14.00

 

PANELSAMTALE: REN MAT!

Vår bevissthet omkring kosthold har økt kraftig de siste årene. Samtidig som maten i butikken inneholder stadig høyere verdier av sprøytemidler og tilsetningsstoffer. Etterspørselen etter økologisk mat øker. Hvilken innvirkning har hva vi legger på matfatet på miljøet? Er interessen for “ren mat” en del av en nødvendig utvikling – eller er det bare en “hype”? Og hva er egentlig “ren mat”?

 

I PANELET:

Joacim Lund, journalist i Aftenposten, matskribent og forfatter av boken Hele bøffelen,

Dag Viljen Poleszynski, forsker, ernæringsfysiolog og forfatter,

Eva Fjeldstad, homeopat, sosiolog og forfatter av boken Takk for maten?

Wanda Widerøe, redaktør i magasinet Ren Mat for OIKOS

Ola Hedstein, sivilagronom og adm. dir. i Norsk Landbrukssamvirke

Inger Kjærstad, ordstyrer.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *