M+R_iBALDRON5_2014 (7) (Custom)BALDRON er en kompetansebedrift med helseforhandler/nettbutikk, tjenester og terapi, startet i 2005.

I 2009 ble også BALDRON ideelle forening startet, med formål å fremme helse, miljø og forskning for å inspirere til samhandling mellom mennesker og natur. BALDRON Ideelle Forening, er altså en type samvirke som skal skape grunnlag for ideelle prosjekter knyttet til helse og miljø.

Foreningen BALDRON står for informasjon, forskning og nettverksbygging, med BALDRON Akademi som arrangør av seminarer, symposier og utdanningstilbud, samt deltakelse i offentlig debatt rundt relevante temaer.

Foreningen BALDRON eier BALDRON Helseforhandleren som driver næringsvirksomhet med rådgivning og salg av helseprodukter; og BALDRON Terapi med eget terapinettverk.

Den næringsmessige siden av virksomheten skal tjene de ideelle målene ved å skape et økonomisk grunnlag for ideelle prosjekter. Akademivirksomheten har som mål å utvikle ideer gjennom forskning, samhandling og nettverksbygging.

 

Personene bak:

Bak BALDRON står initiativtakerne Marianne Kleimann Sevåg og Ralph-Raphael Kleimann – et entreprenørteam med allsidig kompetanse og erfaringsbakgrunn. De har arbeidet i mange år med å bygge opp et nettverk av fagpersoner og interesserte fra inn- og utland. I tillegg har de knyttet til seg flere medarbeidere som tar oppdrag for foreningen og engasjerer seg i foreningens virksomhet og målsetting, både i arbeidet med Helseforhandleren og med Akademiet. Et team av terapeuter er knyttet til prosjektet, både i Norge og internasjonalt.

Raphael Kleimann er oppvokst på gård i Tyskland og utdannet lærer (Tyskland, USA, Norge) og Fulbrightstipendiat i USA, i tillegg studier i Italia og Hellas, utdannet språkterapeut og språkformer fra Sveits, samt økologisk trepleie og økologisk jordbruk. Videre har han studium i Enhetsterapi hos Dr. Audun Myskja og ved Klinghardt akademiet i Tyskland. Han har drevet forsknings- og seminarvirksomhet i Sveits og arbeidet ved skoler i Tyskland og Norge, før han startet virksomheten i BALDRON.

Ralph Raphael behersker ved siden av norsk og tysk også engelsk, fransk, italiensk, gresk og til dels russisk og romensk. Dette gir ham et usedvanlig godt grunnlag for å ivareta foreningens internasjonale nettverk og bygge gode relasjoner til produsenter og fagmiljøer. Ralph Raphaels oppgave er i særlig grad å arbeide med nettverksbygging, holde kontakt med forskningsmiljøer og leverandører, arrangere kurs og symposier, samt å utvikle og drive akademivirksomheten. I tillegg er Raphael stadig virksom som terapeut og foredragsholder, og arbeider aktivt med å utvikle Byggbiologien og en rekke økologiske prosjekter, i ledige stunder finner du ham i ferd med å bygge halmhus i hagen….

Marianne Kleimann Sevåg er oppvokst i Oslo, utdannet lærer med mastergrad i miljøpedagogikk. Hun har arbeidet som lærer i 28 år, hvorav 19 år som lærer i Steinerskolen, og 3 år som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Ved siden av diverse pedagogisk utdanninger, har hun mange års studier i terapi, bl.a. 7 år deltidsutdannelse i spesialundervisning, 3 års utdanning som enhetsterapeut hos Dr. Audun Myskja, 2 års utdanning til Badeterapeut i Tyskland og 1 års språkterapistudium i Sveits og studier ved Klinghardt Akademiet i Tyskland.

Marianne er en erfaren foredragsholder og har holdt tallrike kurs gjennom mange år for pedagoger og foreldre. Hun har tidligere utgitt boken ”Amputert barndom” (Vidarforlaget, 1993) og en lang rekke artikler i ulike tidsskrifter. Hun er likeledes populær med sine kokekurs og ernæringsråd. Marianne arbeider nå som freelance rådgiver og prosjektleder for barnehager og skoler, ved siden av sin terapi- og skribentvirksomhet. I BALDRON er hun idéskaper og driftsleder, i tett samarbeid med Raphael og hele nettverket av venner, medarbeidere og rådgivere. Men det må nok en gård med hage til for at Marianne kommer frem med all sin entusiasme…