Vi er:

 

Ralph Raphael Kleimann

Ralph Raphael Kleimann er gründer, terapeut og nettverksbygger, med en bred faglig bakgrunn. Han er oppvokst på gård, er lærer fra Tyskland, språkformer (kunstnerisk og terapeutisk bruk av språk) fra Sveits og har dessuten studert i USA, Italia, Hellas og Norge. Raphael er utdannet enhetsterapeut (hos Dr. med. Audun Myskja). Han har arbeidet som terapeut, lærer og trepleier, med et stort engasjement for jordbruk. I 2000 startet han forskningsinitiativet FIABE om blomstermedisin, som siden har ført til utviklingen av BALDRON Mistel-Tre-Essensene. På grunn av hans el-følsomhet, har han siden 2008 videreutviklet firmaet BALDRON til Norges eneste totalleverandør for måleapparater og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling (se www.emf-norge.no). Raphael er flittig brukt som foredragsholder og spesielt engasjert i organisering av seminarer, symposier og utdanninger i regi av BALDRON Ideelle Forening. ( se www.elsymposium.org og www.vannsymposium.no og www.husoghelse.no og www.lyskinesiologi.no )
Ralph-Raphael og Marianne er partnere i livet og i en rekke kulturelle og pedagogiske initiativ. De to deler en kjærlighet for Rudolf Steiners spirituelle vitenskap.

 

Marianne Kleimann Sevåg

Marianne Kleimann Sevåg er terapeut og gründer. Hun har arbeidet som lærer i 28 år, både i ungdomsskole og på videregående trinn, barnetrinn og barnehage, omtrent i den rekkefølgen, dessuten med studenter og voksne. Tidlig engasjerte hun seg i arbeidet for å beholde seksåringene i barnehagen, og utga i den forbindelse boka ”Amputert barndom” i 1992. I de senere årene har hun arbeidet stadig mer innenfor det terapeutiske feltet, med enhetsterapi, mentalfelt-terapi, miljømedisin og veiledning. Hun har engasjert seg i pedagogisk utviklingsarbeid og forskning, bl.a. med en mastergrad i Environmental Educaton, og holdt tallrike foredrag og seminarer. Marianne er initiativtaker til etableringen av Jordsamvirket og Svartjordfondet, se www.freearth.org og er spesielt opptatt av alt som gror, av landskapsutvikling, jordbruk og økologiske hus, av barn og småbarnsfamilienes situasjon generelt.

Ingelin Sevåg Vestly

Ingelin Sevåg Vestly er utdannet eurytmist, har videre studier i pedagogikk, teologi, billedkunst og homeopati. For tiden arbeider hun med oppbyggingen av miljømedisinutdanningen i Norge, samtidig som hun driver klinikk for testing og avgiftning etter og i samarbeid med Dr. Klinghardt.

Ved siden av sitt arbeid driver hun sin lille hyttegård med hester, sauer, høner og urter, sammen med sin samboer Renzo Celani.

Kleimann Sevag