STRÅLING OG SKJERMING

Mobilteknologien bygger på to typer stråling; Transversale og longitudinale bølger. Sistnevnte er det vi også kaler skalarbølger. For at vi skal kunne snakke sammen over store avstander er skalarbølgene viktige. De transversale bølgene (strålingen) kan vi skjerme oss mot, men ikke skalarbølgene. En mobiltelefon har 40-60% skalarbølger. For å skjerme oss mot stråling, bruker vi reflekterende materialer mot de transversale bølgene, men for å skjerme mot de longitudinale bølgene, må vi finne andre metoder. Disse metodene bygger i stor grad på forskningen til Niocolai Tesla.

BALDRON tilbyr hele spekteret av skjermingsprodukter, både de mer konvensjonelle (altså de som skjermer mot transversale bølger) og de mer «alternative» som går inn under kvantefysikkens område. Til de siste hører en lang rekke produkter som gir såkalt energetisk skjerming, dvs. at de bygger opp feltet rundt oss og endrer virkningen av de longitudinale bølgene på ulikt vis. Disse skjermingsproduktene reduserer stressbelastningen på kroppen, men er ikke god nok skjerming alene. Vi i BALDRON har valgt ut noen av de produktene vi mener er best, som produktene fra Re Lux og Plocher. Begge disse bygger bl.a. store tårn og lader bærersubstanser med vitalenergi fra lys i spesielle spektere.

En annen skjermingsmulighet er bruken av TORV. Dette har vært brukt lenge, og ble anbefalt av Rudolf Steiner som skjermende beskyttelse for menneskeheten i det han framholdt som en miljøbelastet fremtid. Torv spinnes og veves inn i stoff/tråd/garn sammen med ull eller bomull. Det oppleves som en ekstra hud eller som å ligge i gresset. En utrolig behagelig opplevelse! Likevel er dette som regel ikke nok for de som er ekstra følsomme når de beveger seg på belastede steder.

HUDEN er et viktig organ i forhold til strålingsbelastning. Styrk huden med gode oljer – innenfra og utenfra! Vi kan anbefale Sheabutter og WELEDA sin LavendelMoor olje eller aller helst et Jungebad og torvoljer! Styrk huden med olje, bad og saltvann!

En viktig basis for å øke tåleevnen, er å arbeide med selvreguleringsevnen og immunforsvaret. Hit hører pleie av lever og tarm, sammen med avgiftning, godt vann og vital næring, nok søvn, godt lys – helst sol! – frisk luft og bevegelse i grønn natur. All grønn mat (med klorofyll) hjelper. Vi kan også styrke vår indre balanse med meditasjon og andre veier til indre styrke. Også bruken av blomsteressenser, mange spesielt utviklet til dette formålet, kan hjelpe i denne prosessen.

Vi anbefaler derfor en kreativ kombinasjon av de ulike skjermingsmetodene. Besøk nettbutikken vår eller ta kontakt på mail post@baldron.com

eller telefon 64 94 30 04/ 64 94 35 77/ 41522028

eller i butikken vår i Syverudveien 130 i Ås/Vinterbro

– vi hjelper så godt vi kan!