Mennesket er havnet i strålingsfeltet. Omgitt av elektrisitet og høyfrekvent stråling har vi fått en rekke nye muligheter. Samtidig gir dette utfordringer for vår helse: Stadig fler opplever søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hodepine, fordøyelsesvansker, øyenplager og andre mer eller mindre diffuse og sammensatte helseproblemer. Vi legger det gjerne på stress og tenker at “Nå trenger jeg en ferie!” Det er ikke alltid det hjelper …

Har du tenkt på at slike symptomer kan skyldes miljøbelastninger som stråling, dårlig inneklima, muggsopp, kjemisk belastning og tungmetallforgiftning, gjerne i synergi med en underliggende infeksjon? BALDRON får daglig henvendelser fra mange som sliter med helse. Vi hjelper med råd og veiledning, vi kan tilby en miljømedisinsk testing – og vi skaffer en lang rekke hjelpemidler. Det går an å få det bedre!

Det er mye vi kan gjøre selv – med utgangspunkt i å redusere miljøbelastningene hjemme og på arbeidsplassen og samtidig jobbe med egen basishelse. Det handler ikke om å måtte melde seg ut av samfunnet, det handler om å finne bedre måter å organisere sin omgivelse og ta grep om egen helse. BALDRON hjelper deg å finne veien til bedre helse og velvære!

I vår nettbutikk finner du målingsutstyr slik at du kan få oversikt over belastningen. Det finnes måleapparater i alle prisklasser, for personlig bruk og for profesjonelle målere. En hendig detektor (“alt-i-ett-apparat”) kan være et godt hjelpemiddel og grei å ha med i veska.

I nettbutikken finner du et bredt utvalg av skjermingsutstyr; maling, byggematerialer, stoffer, gardiner, klær. Det er dessuten utviklet en rekke skjermede apparater som lamper og telefoner, utstyr til datamaskin og arbeidsplass.

Et eget tema er jording. Norske hus har ofte dårlig jording. Det gir høy kroppsspenning – og dermed følgende plager. Sjekk jordingen i huset ditt; AT det er jordet og hvor god jordingen er. Og sørg gjerne for ekstra jording med jordingslaken og jording av datamaskiner mm

Skittenstrøm  er et økende problem. All elektronikken vi omgis av fører til at det dannes skittenstrøm; transienter/ støy i ledningsnettet. Dette viser seg å være en større plage enn vi har vært klar over. Det finnes filtere som filtrerer skittenstrøm.

Energetisk skjerming finnes i et stort utvalg og i mange varianter. Disse fjerner ikke strålingen, men kan gjøre det mindre belastende og dempe stressreaksjonene i kroppen. Mange kaller det “duppeditter”, men det ligger mange års seriøs forskning bak denne teknologien, og det er helt sikkert en teknologi som vil vokse i anerkjennelse og bruk i fremtiden.

Torv har for mange elektrosensitive blitt et kjærkomment innslag. mange som ikke tåler metallene i skjermingsstoffene har stor glede og hjelp av torvstoff og torvgarn.Torv er kjent som et materiale som beskytter mot stråling, både elektromagnetisk og radioaktiv.

Huden er et følsomt organ. Det har vist seg nyttig å pleie huden med olje. Særlig har olje tilsatt torv vist god virkning. Oljen kan smøres på huden eller/og tilsettes i badevannet.Det er dessuten viktig å innta nok fettsyrer/olje.

Ernæringen er i det hele tatt viktig for basishelsa og evnen til å håndtere miljøbelastninger. BALDRON har en rekke helseprodukter og samarbeider med leger og terapeuter som har spesialisert seg på miljøbelastninger og synergieffekter.