Stråling

posted in: BALDRON, Byggbiologi | 0

Mennesket er havnet i strålingsfeltet. Omgitt av elektrisitet og høyfrekvent stråling har vi fått en rekke nye muligheter. Samtidig gir dette utfordringer for vår helse: Stadig fler opplever søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hodepine, fordøyelsesvansker, øyenplager og andre mer eller mindre diffuse og … Read More

Lys

0

Lysforurensning = den nye miljøtrusselen! Lyskvalitet og lysforurensning er dagens heteste tema – ikke minst i Norden, der vi er helt avhengig av godt lys i lange, mørke vinterkvelder. I sparepærene og LED-lampenes tid har vi fått en ny utfordring. … Read More